Kodex gildy Amonthia

Zásady vyznávání boha Amona
  • My, lid Amonthský , jsme hrdí na to, kým jsme, a dáváme to najevo nošením guildovní „rumově žluté“ barvy, kterou společně s modrým pláštěm nosívali již naši nejstarší předkové a bájní zakladatelé. V případě členství se honosíme i guildovní zkratkou. Jsme jeden celek, podle vlastních možností podporujeme ostatní členy i celou guildu. Problém jednoho našeho druha je i problémem ostatních. Navzájem se neurážíme ani nenapadáme. 
Projev a ochrana jediné víry
  • Guilda je nám rodinou, které dáváme vždy přednost před vlastními sobeckými zájmy vyvolanými protivníkem našeho boha Amona, a to sice jeho nevlastním bratrem Mamonem a jeho patolízaly ukrytými do těl neguildovnívh kvazihrdinů. Nesvěříme svou čest a dobré jméno osobě mimo guildu (nesdílíme ani nepropůjčujeme accounty). Ochraňujeme společný majetek a soukromí - zodpovídáme za své případné návštěvy v guildě a nesdělujeme nikomu heslo na mapu či TS bez povolení člena rady. Pokud jsme ve hře, nezapomínáme se připojit na guildovní mapu a v případě výpravy ani na TS. Pokud jsme neaktivní (déle než 5 minut), dáváme to ostatním najevo nejlépe připojením „afk“ za jméno.
Dělení kořisti
  • Pokud pořádá některý z našich členů/adeptů/uchazečů výpravu, je tato akce považována za guildovní, proto na ni zveme v první řadě bojovníky z vlastních řad a dělíme loot tímto způsobem:
  • Zlaťáky z výpravy rozdělíme rovným dílem, přičemž guildu počítáme jako jednoho člena výpravy (v případě guildovních mapek jdou všechny zlaťáky guildě, zbytek dělíme následovně). Pokud nám padnou itemy, které se hodnotou výrazně liší od zbytku lootu, tak je dražíme. Pokud je v lootu nájem a projeví o něj zájem více lidí, draží se též. Zbytek lootu rozdělíme mezi hráče tak, aby každý dostal věci, které budou v jeho rukách prospěšné celé guildě (například si nebudu brát věci, které nemohu použít s povoláními, za něž aktivně hraju).
  • Protože si bereme jen věci, které využijeme, tak neprodáváme ani nevyměňujeme nic jiného, než spotřební materiál.
Trestání kajícných hříšníků
  • Pokud se nějak prohřešíme proti kodexu, je na kterémkoliv členovi rady, aby rozhodl o našem trestu. Tresty se pohybují od 50K až po možnost vyloučení z guildy/zamítnutí přihlášky. Například za pozdní příchod na předem domluvenou výpravu nebo včas neomluvenou neúčast na ní platíme 100K.
Nábor udatných hrdinů
  • Pokud chceš rozšířit naše řady, zkontroluj si, zda je otevřené přijímání a pokud ano, napiš nám kvalitní přihlášku do příslušné části našeho fóra.
  • Členové a adepti tvou žádost projednají a zanedlouho budeš přidělen svému mistrovi jako „pindík“ (po významu tohoto slova je marné pátrat, přesto věř, že charakterizuje tvou roli v guildě). Tvůj mistr ti bude zadávat úkoly a pozorovat jejich plnění, aktivitu, postoj ke guildě, schopnosti a charakter. Pokud budou souhlasit všichni adepti a členové, můžeš se stát adeptem a později možná i samotným členem. Jako adept/člen budeš moci jednou za 5 měsíců volit guildovní radu a ta následně zvolí guild mastera a jeho zástupce.    Faith, The Mage