23.4. 2013 - Prijímanie, povyšovanie a ukončenie funkcie AM